ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Εκτιμήσεις κτιρίων

Αναλαμβάνουμε την εκτίμηση οικοπέδων, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων και άλλων ακινήτων για την αγορά ή πώληση τους.
Συντάσσουμε προϋπολογισμό για την ανέγερση κτιρίων και πιστοποιούμε την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών κατασκευής για την εκταμίευση δανείου.

 ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ