ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων

     
Αναλαμβάνουμε τη μελέτη (έκδοση οικοδομικής άδειας) και την κατασκευή των εργασιών που αφορούν την αναπαλαίωση, διαρρύθμιση ή ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου.
Με εξειδικευμένα συνεργεία αποκαθιστούμε παλιά κτίσματα καθιστώντας τα ασφαλή και έτοιμα να καλύψουν τις ανάγκες της νέας τους χρήσης.(κατοικία-επαγγελματικός χώρος)ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ