ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Γεννήθηκα στο Γαλάτσι το 1961. Το 1979 πέρασα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 
Το  Φεβρουάριο του 1985 τελείωσα τη σχολή και απέκτησα άδεια άσκησης του επαγγέλματός μου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Από το Φεβρουάριο του 1985 έως το 1989 ήμουν μεταπτυχιακός υπότροφος στο ΕΜΠ, στην έδρα των Σιδηρών Κατασκευών και Γεφυρών με ανάθεση διδακτορικής διατριβής στην «Ελαστική Ευστάθεια Πλαισίων». 

  

Ξεκίνησα να εργάζομαι, πριν τελειώσω τις βασικές μου σπουδές, στο Γραφείο του καθηγητού μου στο Πολυτεχνείο κ. Γεωργίου Ιωαννίδη (1984-1986). 

Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία από το Δεκέμβριο του 1986 έως και το Φεβρουάριο του 1989 ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός στο Μηχανικό, ασχολούμενος με τη μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων, καθώς επίσης και ως εισηγητής στο Τεχνικό Συμβούλιο έργων της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών (Γουδί), ασχολούμενος με την οικονομική διαχείριση των έργων. 

  

Το Δεκέμβριο του 1988 ανοίγω το Γραφείο μου επί της οδού Ολυμπίας 22 στο Γαλάτσι και ασχολούμαι με τη μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών οικοδομικών έργων και την έκδοση οικοδομικών αδειών.  

Παράλληλα συνεργάζομαι με:

 

 α)τη ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ως Μηχανικός Εργοταξίου για την επιτόπου παρακολούθηση και επίβλεψη των εργασιών της κάλυψης του Κολυμβητηρίου Πειραιά (Παπαστράτειο) από τον Ιούνιο του 1989 εώς και τον Δεκέμβριο του 1989

 

 

 β)με το Γραφείο Μελετών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕ» στο Τμήμα Στατικών-Μελετών ως Μελετητής από το Μάρτιο του 1989 μέχρι τον Οκτώβριο του 1990

 γ)με την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟϊΑ Α.Ε.» για την εκπόνηση – προκήρυξη διαγωνισμού, επίβλεψη της μελέτης, επίβλεψη των εργασιών και διεύθυνση των έργων:

 

κατασκευή υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών και εκπαιδευτικού κέντρου της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας στον Κρατικό Αερολιμένα  «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο του 1992 μέχρι και το Μάρτιο του 1994.

 

δ)με την «ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» θυγατρική της «ALPHA BANK» ως συνεργάτης μηχανικός ασχολούμενος με τις εκτιμήσεις ακινήτων, την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών των ακινήτων της «ALPHA BANK» και της ΑΛΦΑ ΛΙΖΙΝΓ καθώς και με μελέτες στατικής επάρκειας των κτιρίων, από τον Μάρτιο του 1996 έως σήμερα.

  Το 1996 μεταφέρω το γραφείο μου επί της οδού Απειράνθου 4 στο Γαλάτσι και επεκτείνω τη δραστηριότητά μου στην κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση ιδιωτικών έργων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ