ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Εχουμε αναλάβει την μελέτη και την κατασκευή σύγχρονων επαγγελματικών χώρων.
Ευχάριστοι χώροι εργασίας καθώς και χώροι πλήρως εξοπλισμένοι με εγκαταστάσεις που επιτάσσουν οι νεες τεχνολογίες.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πλήθος μελετών και κατασκευών πολυκατοικιών σε όλη την Αττική.

Ο σχεδιασμός και η κατασκεή γίνονται με γμώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων των διαμερισμάτων με νεα και ποιοτικά υλικά που εγγυώνται οικοδομές με διάρκεια στο χρόνο.


ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 Oι αναπαλαιώσεις και οι αποκαταστάσεις παλαιών κτισμάτων είναι μια κατηγορία μελέτης και κατασκευής η οποία απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες και εργασίες.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις κτισμάτων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς οι όποιες εργασίες δε θα πρέπει να αλλοιώνουν το ύφος του κτιρίου αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους νέους κανονισμούς και τις σημερινές ανάγκες διαβίωσης.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
0 σύνολο στοιχείων


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ