ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>
Ν.ΙΩΝΙΑ Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 32
Ν.ΙΩΝΙΑ Α.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 32
10/27/2015 2:26:12 PM

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 32
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ