ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>
ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ
10/27/2015 2:20:46 PM

Πρόκειται για κτίριο τριών ορόφων επί pilotis με δύο υπόγεια και δώμα.

Οι τρεις όροφοι είναι γραφεία τα οποία εξυπηρετούν την εταιρεία του ιδιοκτήτη. Το ισόγειο – pilotis καθώς και τα δύο υπόγεια χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης και η πρόσβαση των οχημάτων γίνεται με ανελκυστήρα.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν το μεγάλο βάθος θεμελίωσης (η μέγιστη διαφορά επιπέδου θεμελίωσης και φυσικού εδάφους ήταν 14 μέτρα). Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τμηματική σκυροδέτηση της θεμελίωσης και των τοιχωμάτων του δεύτερου υπογείου.

Λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων των κατασκευάστηκαν πλάκες με νευρώσεις (sandwich).

<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ