ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ
10/22/2015 10:19:52 AM
Πρόκειται για κτίριο τριών ορόφων με ισόγειο, ημιώροφο, δύο υπόγεια και δώμα.Το ισόγειο με τον ημιώροφο περιλαμβάνει έξι καταστήματα. Το πρώτο υπόγειο περιλαμβάνει τις αποθήκες των καταστημάτων (η επικοινωνία γίνεται μέσω εσωτερικών κλιμάκων). Το δεύτερο υπόγειο περιλαμβάνει 12 θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κτιρίου (η πρόσβαση γίνεται μέσω ανελκυστήρα οχημάτων). Οι τρεις όροφοι περιλαμβάνουν γραφεία.
Λόγω του μεγάλου βάθους θεμελίωσης και της γειτνίασης του οικοπέδου με τη Λεωφόρο Βεϊκου προχωρήσαμε σε διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του εδάφους (φυσικές και μηχανικές ιδιότητες και καταγραφή στάθμης υπόγειων υδάτων). Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδήγησαν σε αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής και αποστράγγιση των υπόγειων υδάτων (άντληση και απομάκρυνση).
Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ