ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πλήθος μελετών και κατασκευών πολυκατοικιών σε όλη την Αττική.

Ο σχεδιασμός και η κατασκεή γίνονται με γμώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων των διαμερισμάτων με νεα και ποιοτικά υλικά που εγγυώνται οικοδομές με διάρκεια στο χρόνο.


<< Όλες οι κατηγορίες
47 σύνολο στοιχείων 1  2  3  4  5 


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ