ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ

 Oι αναπαλαιώσεις και οι αποκαταστάσεις παλαιών κτισμάτων είναι μια κατηγορία μελέτης και κατασκευής η οποία απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες και εργασίες.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις κτισμάτων με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς οι όποιες εργασίες δε θα πρέπει να αλλοιώνουν το ύφος του κτιρίου αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους νέους κανονισμούς και τις σημερινές ανάγκες διαβίωσης.

 

<< Όλες οι κατηγορίες
3 σύνολο στοιχείων


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ