ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ–ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΡΓΑ
<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡ
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡ
10/22/2015 10:37:03 AM
Πρόκειται για την εκπόνηση – προκήρυξη διαγωνισμού, επίβλεψη της μελέτης, επίβλεψη των εργασιών και διεύθυνση του έργου το οποίο κατασκευάστηκε στο χώρο του αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο αποτελείται από το υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών και το περιμετρικό κτίσμα (γραφείων και συνεργείων). Το υπόστεγο διαστάσεων 63 μέτρων επί 48 είναι μεταλλικό ενώ το βοηθητικό κτίσμα από μπετόν.  Το υπόστεγο έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συντήρησης ενός αεροσκάφους μποινγκ 737 και ενός ΑΤR 72.
<< Προηγούμενη εικόνα Όλες οι εικόνες σε αυτό το άλμπουμ Επόμενη εικόνα >>


ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ