ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΙΠΛ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εκδοση Οικοδομικών Αδειών
Κατασκευή ιδιωτικών έργων
Στατικές μελέτες φέροντος οργανισμού κτιρίων
Αναπαλαιώσεις – Διαρρυθμίσεις – Ενισχύσεις κτιρίων
Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
Ανέγερση,πώληση και εκμετάλευση κτιρίων
Επίβλεψη έργων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
Εκτιμήσεις κτιρίων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Βιοκλιματικά κτίρια – ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον νεο οικοδομικο κανονισμο (ΝΟΚ)ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μπήκε και επίσημα στο σχεδιασμό και τις μελέτες των νεων κτιρίων.
Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους μηχανολόγους αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων.
Για τα υπάρχοντα κτίρια συντάσσουμε μελέτες ενεργειακής απόδοσης και εκδίδουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.
Αναλαμβάνουμε επίσης την ενεργειακή αναβάθμιση τους με την κατασκευή θερμομόνωσης και σκίασης με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. (θέρμανση -ψύξη)
Δραστηροποιούμαστε επίσης στις μελέτες και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και άλλων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.ΑΡΧΙΚΗΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΕΡΓΑΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ